Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ


Հ/Հ Հիվանդության անվանումը  Գինը
  ՀՀ դրամ
 
 1. Ընդհանուր մամոգրաֆիկ հետազոտություն
5.000
 2. Կրծքագեղձի մամոգրաֆիա
 1.500
 3. Ռենտգենոսկոպիա
2.000
 4. Ռենտգեն նկարահանում
3.000
 5. 30*40
2.500
 6. 24*30
2.000
 7. 18*24
1.600
 8. 13*18
1.500
 9. Որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա/ընդհանուր/
3.000
 10. Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա
2.000
 11. Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա
1.500
 12. Արգանդի,ձվարանների սոնոգրաֆիա 2.000
 13. Տրանսվագինալ հետազոտություն
5.000
 14. Գաստրոսկոպիա
2.000
 15. Կոլոնոսկոպիա
2.500
 16. Էխոկարդիոգրաֆիա
3.000
 17. Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա
3.000
 18. Վելոէրգոմետրիա
 700
 19. ԷՍԳ
 700
 20.  Դոպպլեր հետազոտություն ստորին և վերին վերջույթների անոթների
 2.000
21.
 Սպիրոմետրիա  900
 22.  Աուդիոմետրիա  900
  ա/. Բիոքիմիական հետազոտություն
 
 1.  Ընդհանուր սպիտակուց
 350
 2. Ալբումին
 350
 3. Ընդհանուր և անուղղակի բիլիռուբին
  600
 4. Թիմոլի փորձ
 500
 5.  ACT  500
 6.  AЛT  500
 7.  ЛДГ  500
 8.  Կրեատինին կինազա
 550
 9. Հիմնային ֆոսֆատազա
 500
10.
Ալֆա ամիլազա
 1000
 11.  Գլյուկոզա  500
 12. Միզանյութ
 500
 13. Կրեատինին
 500
 14. Միզաթթու
 800
 15. Խոլեստերոլ
1000
16.
Տրիգլիցերիդներ
 1500
 17. ЛПВП   ЛПНП
 1500
 18. C ռեակտիվ սպիտակուց 
 500
 19. Ռեմատոիդ  ֆակտոր
 600
 20. K Na Ca
 2.000
21.
Ca
 500
 22.  Mg  500
 23.  Fe  600
 24.  P  600
25.
 Պրոտրոմբինային ինդեքս
 700
 26.  Պրոտրոմբինային ինդեքս МНО  1.000
 27. Մասն. ակտ. տրոմբ. ժամ AЧТВ  800
 28.  Ինֆեկցիոն մոնոկուլյոզ
 1.500
 29.  Տրոպոնին  3.000
 30.  Ֆիբրինոգեն  800
   բ/.Կլինիկական հետազոտություն
 
 1. Արյան ընդհանուր քննություն /անալիզատոր/
3.000
 2. Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով
2.000
 ա  առանց լեյկոֆորմուլայի
1.000
 բ  հեմոգլոբին  500
 գ Էրիթրոցիտներ
 500
 դ  լեյկոցիտներ  500
 ե արյան մակարդելիություն
 200
 զ ՍՕԵ
 500
 3.  Մեզի ընդհանուր քննություն
 1.000
 ա  շաքարի որոշումը մեզի մեջ
 250
 բ ացետոնը մեզի մեջ
 250
 գ  լեղապիգմենտներ  250
 դ  երեք բաժակի փորձ
 1.000
 ե Զեմնիցկու փորձ
 500
 զ  Նեչիպարենկոյի փորձ
 500
 4. Կղանքի քննություն
 400
 ա  գաղտնի արյուն
 500
 բ  ճճվակրության համար
 400
 5.  Քսուքի քննություն -կանանց
 1.000
6.
 Պրոստատի հյութի քննություն  500
 7. Սպերմոգրամմա
 1500
   գ/ Սերոլոգիական  հետազոտություն
 
 1. ՁԻԱՀ /Սպիդ/
 800
 2.
Հեպատիտ ,,B,,-ի հեպատիտ ,,C,, -ի մեկ հետազոտություն
 1.000
 3.  Բրուցելյոզ  1.000
 4.  Խլամիդիոզ  3.000
 5.
Ցիտոմեգալովիրուս
 3.000
 6.  Տուբերկուլյոզ  3.000
 7.
 Միկոպլազմա  2.500
 8.  ՈՒրոպլազմա  2.500
 9.  Տոքսոպլազմա  3.000
 10.  ТТГ  2.500
 11.  T4  2.500
 12.
 T5
 2.500
 13.  PRL  2.500
 14.  TPHA  2.000
 15.  MPП  800
 16.  РSA  2.500
 17.  Helicobact. Pylori  2.000
 18. Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում
 1.000
   դ. Ցիտոլոգիական քննություն
 1.000
   ե. Հիստոլոգիական քննություն
 6.000
   զ. Դիահերձում
 12.500


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.