Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ


Հ/Հ Հիվանդության անվանումը  Գինը
ՀՀ դրամ

 1. Կատարակտա 120.000
2.
Պտերիգումի հեռացում
30.000
 3. Կիստայի հեռացում
30.000
 4. Խալազիոնի հեռացում
30.000
5. Տեսաներվի ատրոֆիա 10.000/1 օրվա գին/
 6. Տեսաներվի բորբոքում 10.000/1 օրվա գին/
 7. Ցանցաթաղանթի դիստրոֆիա 10.000/1 օրվա գին/
8. Խորիոդիտ, խորիոռեստինիտ 10.000/1օրվա գին/
 9. Իրիդոցիկլիտ 10.000/1 օրվա գին/
 10. Կերատիտ 10.000/1օրվա գին/
 11. Դակրիոադենիտ, դակրիոցիստիտ 10.000/1օրվա գին/
 12. Կոպերի հիվանդություններ 10.000/1օրվա գին/
 13. Կոնյուկտիվիտներ 10.000/1 օրվա գին/
 14. Փոքր վիրահատական միջամտություններ
 15.000/1 օրվա գին/
 
/ամբուլատոր/
 1.   Ամբուլատոր փոքր միջամտություններ  
10.000/1 օրվա գին/


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.