Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

Լիցենզիաներ


1. ՀՀ ԱՆ կողմից տրված լիցենզիայի համարը, լիցենզիան տալու ամսաթիվը

 Կ-XX-001061 /տրված 05.11.07թ./, Կ-XX-001052 /05.10.07թ./, Կ-XX-0001120 /տրված 28.12.07թ,/,
2. Գործունեության տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է լիցենզիան
 հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային
3. Գործունեության իրականացման վայրը
 Պոլիկլինիկական մասնաշենք( ք. Կապան Ազատամարտիկների 8) Հիվանդանոցային համալիր (ք. Կապան Մ. Ստեփանյան 13)
4. լիցենզիայի գործողության ժամկետը:
Անժամկետ


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.