Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հ/Հ Հիվանդության անվանումը  Գինը
  ՀՀ դրամ
 
 1. Արյան ընդհանուր էննություն /անալիզատոր/
3.000
 2. Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով 2.000
 ա/ առանաց լեյկոֆորմուլայի 1.000
 բ/ հեմոգլոբին 500
 գ/ էրիթրոցիտներ 500
 դ/ լեյկոցիտներ 500
 ե/ արյան մակարդելիություն 200
 զ/ ՍՕԵ 500
 2. Մեզի ընդհանուր քննություն 1.000
 ա/ շաքարի որոշումը մեզի մեջ 250
 բ/ ացետոնը մեզի մեջ 250
 գ/ լեղապիգմենտներ 250
 դ/ երեք բաժակի փորձ 1.000
 ե/ Զեմնիցկու փորձ 500
 զ/ Նեչիպարենկոյի փորձ 500
 3. Կղանքի քննություն 400
 ա/ գաղտնի արյուն 500
 բ/ ճճվակրության համար 400
 4. Քսուքի քննություն – կանանց 1.000
 5. Պրոստատի հյութի քննություն 500
 6. Սպերմոգրամմա 1.500


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.