Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

Պրոֆիլակտիկ


14. Պրոֆիլակտիկ`նախնական և պարբերական բժշկական զննությունները
(ՀՀ կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն ¨ 2004թ. հուլիսի 15-ի N1089-Ն որոշումներով սահմանված կարգով):


Հ/Հ Ծառայության անվանումը  Գինը
ՀՀ դրամ

 1. ա/ Մաշկավեներոլոգ  1.500
 2. բ/ Վիրաբույժ  1.200
 3.  գ/ Ակնաբույժ, Քիթ-կոկորդ-ականջ  1.200 
 4. դ/ Թերապևտ, նյարդաբան և այլն  1.200
 5. ե/ Ֆլյուրոգրաֆիա 1.300
 
Տնային պայմաններում բժշկի կողմից նշանակված պարենտերալ ներարկումներ/18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի բնակչության
սոց անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված անձանց համար
 1. միջմկանային 200
 2. ներերակային 300
 3. կաթիլային ներարկումներ 800
18 տարին լրացած, սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված անձանց, ինչպես նաև 7-18տ. երեխաները(որոնք հաշմանդամ չեն և աղքատության նպաստի համակարգում 36 և ավելի միավոր չունեն), առանց բժշկական ցուցումների և առանց համապատասխան ուղեգրման մասնագետների կոնսուլտացիաները և լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները, տնային պայամաններում կատարվող լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները, ինչպես նաև տեղամասից դուրս կատարվող տնային կանչերը, բժշկական կոնսուլտացիաները: (լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների գների հիմքը ընդունել ախտորոշիչ բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գները)
 1. Մասնագետի կոսնուլտացիա (Կապանի տարածաշրջան) 1.500
 2. Տնային կանչ (Կապանի տարածաշրջան) 1.200
 3. Մասնագետի կոսնուլտացիա (Կապանի տարածաշրջանից դուրս) 4.000


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.