Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ


Հ/Հ Հիվանդության անվանումը  Գինը
ՀՀ դրամ

 1. Վիրահատություններ ստամոքսի և 12 մատյա աղու վրա
250.000
 2. Վիրահատություններ լեղապարկի ,լյարդի,փայծախի և լեղուղիների վրա
130.000
 3. Դիագնոստիկ լապարատոմիա
150.000
 4. Ճողվածքահատում 130.000
 5. Ապենդէկտոմիա/որդանման ելունի հեռացում/
120.000
 6. ՈՒղիղ աղիքի խուղակների հեռացում
120.000
 7. Պոչուկի շրջանի էպիթելային ուղիներ /II կարգ/ 100.000
 8. Թութք 120.000
 9. Պոլիպի հեռացում
60.000
 10. Հաստ աղու հիվանդությունների հետ կապված վիրահատություններ
180.000
 11. Վիրահատական փոքր միջամտություններ 20.000
 
/ամբուլատոր/
 1.   Ամբուլատոր փոքր միջամտություններ  
15.000/1օրվա գին/


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.