Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

ՔԻԹ - ԿՈԿՈՐԴ - ԱԿԱՆՋ


Հ/Հ Հիվանդության անվանումը  Գինը
ՀՀ դրամ

 1. Քթի պլաստիկ վիրահատություն
160.000
 2.  Ականջաղեցու ռեկոնստրոիկտիվ վիրահատություն
 120.000
 3.  Քթի պոլիպների հեռացում /տեղային անզգայացմամբ/
 50.000
 4. Քթի պոլիպների հեռացում/ ընդհանուր անցգայացմամբ/
140.000
 5. Սեպտոպլաստիկա/տեղային անզգայացմամբ 60.000
 6. Սեպտոպլաստիկա /ընդհանուր անզգայացմամբ/
80.000
 7. Հայմորոտոմիա/ տեղային անզգայացմամբ/ 80.000
 8. Հայմորոտոմիա /ընդհանուր անզգայացմամբ/
120.000
 9. Քթի հարակից խոռոչների բորբոքում և բուժում
15000/1օրվա գինը/
 10. Խոանալ պոլիպների  հեռացում/տեղային անզգայացմամբ/ 80.000
 11. Խոանալ պոլիպների հեռացում/ընդհանուր անզգայացմամբ/
110.000
 12. Ֆրոնտոտոմիա/տեղային անզգայացմամբ/
105.500
 13. Ֆրոնտոտոմիա /ընդհանուր անզգայացմամբ/
150.000
 14. Տոնզիլէկտոմիա /տեղային անզգայացմամբ/
45.000
 15. Տոնզիլեկտոմիա/ընդհանուր անզգայացմամբ/
90.000

 

/ամբուլատոր/
 1.  Քթի խոռոչների փափուկ հյուսվածքների բիոպսիա 3.000
 2. Կոնխոտոմիա /խեցիների հեռացում/ միակողմանի 25.000
 3. Հարականջային բլոկադա 3.000
 4. Քթի խեցիների դեզինտեգրացիա 15.000
 5. Հայմորյան խոռոչների պունկցիա /միակողմանի/ 5.000
 6. Հայմորյան խոռոչների պունկցիա /երկկողմանի/ 10.000
 7. Քթի ֆուրունկուլ 2.500
 8. Տրեպանոպունկցիա 10.000
 9. Անուղղակի լարինգոսկոպիա 1.000
 10. Ուղղակի լարինգոսկոպիա բիոպսիայով 3.000
 11.  Բերանըմպանի փափուկ հյուսվածքների բիոպսիա 3.000
 12. Արտաքին լսողական անցուղու ֆուրունկուլ 4.000
 13. Ծծմբային խցանների հեռացում 2.000
 14. Եվստախյան խողովակների կատետրիզացիա 2.000
 15. Միրինգոտոմիա 5.000
 16. Ըմպանի հետին պատի քսումներ 1.000
 17. Քթախորշի լվացում 1.000
 18. Պնևմոմասաժ և փչումներ 2.000
 19. Լսողության իջեցում ձայն հաղորդող ապարատի կողմից 5.000
 20. Լսողության սրության որոշում 3.000
 21. Հարնշիկային թարախակույտերի բացում 10.000


 
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.